1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ
     
    2024г.
-   Бюджет за 2024г. - виж тук
    - I -во тримесечие
     
    2023г.
-   Бюджет за 2023г. - виж тук
    - I -во тримесечие
    - II - ro тримесечие
    - III - то тримесечие
    - IV - то тримесечие
     
    2022г.
-   Бюджет за 2022г. - виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III-то тримесечие
    - IV -то тримесечие
     
    2021г.
-   Бюджет за 2021г. - виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
  - III - то тримесечие
    - IV - то тримесечие
    2020г.
-   Бюджет за 2020г. - виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III-то тримесечие
    - IV-то тримесечие
     
    2019г.
-   Бюджет за 2019г. - виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III - то тримесечие
    - IV - то тримесечие
     
    2018г.
    - отчет за бюджета за м.12.2018г.
-   План по бюджета за 2018г. - виж тук
    - III-то тримесечие
    - Заповед № 1772-124/27.09.2018 за вътрешно компенсирани промени по плана
    - II-ро тримесечие
    - Заповед № 1530-1083/29.06.2018 за вътрешно компенсирани промени по плана
    - I-во тримесечие
    - Заповед № 1260-813/02.04.2018 за вътрешно компенсирани промени по плана
     
    2017г.
-   Бюджет за 2017г. - виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III-то тримесечие
    - IV-то тримесечие
     
    2016г.
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III-то тримесечие
    - IV-то тримесечие
    - Изравняване
     
    2015г.
-   Бюджет за 2015г. - виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III-то тримесечие
     
    2014г.
-   Бюджет за 2014г. - виж тук
-   Изразходвани средства
    - I-во тримесечие - виж тук
     
    2013г.
-   Бюджет за 2013 - виж тук
-   Изразходвани средства- виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III-то тримесечие
     
    2012г.
-   Бюджет за 2012 - виж тук
-   Изразходвани средства - виж тук
    - I-во тримесечие
    - II-ро тримесечие
    - III-то тримесечие