1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
 
УЧЕНИЧЕСКИ ВЕСТНИК
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ

- Заповед № 3082-1371/14.06.2023г.
 
- Протокол №1/13.06.2023г.
 
-Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2023/2024г.
Проект на Договор - Приложение 1.
 
- Заповед № 1450-1439/17.06.2022г.
 
- Протокол №1/17.06.2021г.
 
- Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2022/2023г.
Проект на Договор - Приложение 1.
 
- Заповед № 2688-1225/21.06.2021г.
 
- Протокол №1/17.06.2021г.
 

- Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2021 и 2022.

 
- ПРОЕКТ на ДОГОВОР за извънкласни дейности за учебната 2021/2022г.
 

- Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2020 и 2021.

 

- Заповед № 465-205/07.10.2019г.

 
- Протокол №1/04.10.2019г.
 
- Удължаване на срока за подаване на документи за провеждане на конкурс по документи за извънкласни дейности за учебната 2019/2020г.
 
- ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2019/2020г.
 
- Заповед № 1650-02/17.09.2018
- Протокол № 1/04.09.2018
 
- ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2018/2019г.
 
- ПРОЕКТ на ДОГОВОР за извънкласни дейности за учебната 2018/2019г.
 
- Протокол № 2/26.10.2017
- Протокол № 1/09.10.2017
 
- Удължаване срока за подаване на документи за провеждане на конкурс, за извънкласни дейности, през учебната 2017/2018г.
 
- ОБЯВА за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2017/2018г.
 
- ДОГОВОР за извънкласни дейности за учебната 2017/2018г.