1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
АРХИВ

Поименен състав на Обществения съвет

към 42 основно училище „Хаджи Димитър“

 
Председател:
Петя Георгиева Топалова
   
  Членове:

1. Яна Йорданова Якова
2. Димо Петров Петров
3. Росица Божидарова Ралева
4. Андриана Петрова Андреева
5. Невена Величкова Жечева - Ранчева
6. Юлиян Балмезов - финансиращ орган

 
  Резервни членове:

1) Елена Антонова Новачкова

2) Димитър Николаев Димитров

3) Теодора Николова Механджийска

4) Васил Иванов Ивански
5) Капка Михайлова Христова
   
 
   
  - 2020г.
- Протокол № 3/19.03.2020г. - виж тук
  - Становище от 19.03.2020г.
- Протокол № 2/14.01.2020г. - виж тук
- Протокол № 1/29.10.2019г. - виж тук
   
  - 2018г.
- Протокол № 1/14.03.2018г. - виж тук
  - Становище
   
  - Покана №13/18.09.2019г.
  - Покана №106/16.10.2019г.