1840 - 1868

Портфолио на 42 ОУ „Хаджи Димитър“

  42 ОУ „Хаджи Димитър“
е училище с традиции и училище с бъдеще,
в което деца, учители и родители са обединени от обща цел –
създаване на сигурна и ползотворна среда за обучение и възпитание.

Ние предлагаме
Отделен корпус за учениците от начален етап със специално оборудвана игротека и мултимедиен кабинет за пълноценно целодневно обучение.
     
Слънчеви, уюутни и весели класни стаи за най-малките.
 
Кабинети, снабдени с необходимите помагала и нагледни средства
3 компютърни кабинета, интерактивни форми на обучение със системата Envision.
     
Кабинет по химия и физика.
     
Кабинет по биология.
     
Кабинети по история и география.
     
2 кабинета по английски език оборудвани с компютри.
     
Кабинет по домашна техника и икономика, снабден с модерна кухня, където след всяка демонстрация следва консумация.
     
Кабинет по музика.
     
2 кабинета по изобразително изкуство, в които децата откриват света на хармонията и красотата.
     
2 физкултурни салона - чрез спорта възпитаваме борбеност и отборен дух.
 
В училището полагаме непрекъснати грижи за удобството и комфорта на децата
Разполагаме с просторен стол и отделен бюфет.
     
В лекарския кабинет специално обучена сестра приема децата всеки ден.
     
При възникнали проблеми винаги насреща е училищния педагогически съветник. Веднъж седмично идва психолог към ресурсен център – София град.
     
Логопед и ресурсен учител подкрепят децата със СОП.