1840 - 1868

Портфолио на 42 ОУ „Хаджи Димитър“

  42 ОУ „Хаджи Димитър“
е училище с традиции и училище с бъдеще,
в което деца, учители и родители са обединени от обща цел –
създаване на сигурна и ползотворна среда за обучение и възпитание.


За най-малките предлагаме отделен двуетажен корпус за целодневно обучение със самостоятелен вход и светли класни стаи с интерактивна среда.

 

Навсякъде по коридорите и фоайето са разположени уютни кътове за четене, игра, хапване или отмора и усамотение.

 

Обстановката в училището е приятна и стимулираща. В големия корпус са разположени над 30 класни стаи и специализирани кабинети, модерно обзаведени с модулни учебни маси, подходящи за самостоятелна и групова работа и снабдени с компютри и мултимедия.

 

За спортни занимания предлагаме 2 физкултурни салона и огромен двор с три игрища, фитнес уреди на открито, площадки за БДП и паркова част. В обновената библиотека е създадена среда за творческо опознаване на света чрез игри, практическо приложение и преживяване на наученото. На лаптопите в библиотеката учениците могат безплатно да ползват образователната платформа "Уча се". В Актовата зала с 250 седящи места се провеждат концерти, състезания, дискусии и обучения.

 

При възникнали проблеми всички ученици и родители могат да разчитат услугите на училищния психолог и педагогическия съветник. Двама ресурсни учители се грижат за децата със специални образователни потребности. В медицинския кабинет специално обучена сестра приема децата всеки ден.

 

Училищният стол се посещава от учениците, поради високото качество на храната, което предлага фирмата, която го стопанисва. Освен това в училището функционира отделен бюфет. Помещенията на администрацията се намират в големия корпус. В тях усмихнатите и услужливи административни работници са винаги на разположение на ученици и родители.

Децата развиват своите способности чрез разнообразни извънкласни дейности – спортни секции, танци, вокална група, камерен оркестър, ателиета по приложно изкуство и клубове по национални програми и проекти на МОН. Всяка година се организират зелени и бели училища, летни лагери на море и еднодневни екскурзии.

Преподавателите са професионалисти с богат педагогически опит и висока квалификация, сред които повече от 10 учители са с I или II ПКС. Училището ни заслужено се гордее със задълбочената академична подготовка и успешното представяне на децата ни в множество конкурси, състезания и олимпиади.