1840 - 1868

Портфолио на 42 ОУ „Хаджи Димитър“

  42 ОУ „Хаджи Димитър“
е училище с традиции и училище с бъдеще,
в което деца, учители и родители са обединени от обща цел –
създаване на сигурна и ползотворна среда за обучение и възпитание.


Из летописната книга на училището:

"През учебната 1922/23 г. е открито XVIII народно основно училище с четири учители. Учениците провеждат учебните занятия в частни квартири. Бързото разрастване на квартала наложило да се открие пълна прогимназия. На 04 януари 1926 г. министърът на Народното просвещение постановява училището да се именува на името на великия български родолюбец и герой

Хаджи Димитър. През учебната 1929/30 г., поради нарастване броя на учениците се наложило да се отдели и образува ново самостоятелно училище - "П. К. Яворов". Първото тържествено отбелязване на патронния празник става на 08.11.1932 г., когато народът ни чества "Димитровден".

През учебната 1926/27 г. училището вече има 12 паралелки и е изработено училищно знаме, което е развяно на празника Св.Св. Кирил и Методий. Необходимостта от училищна сграда става все по-наложителна и жителите на квартала настояват да започне нейното строителство. На 04.09.1929 г. е поставен първия камък на новото училище, което е завършено през 1931 г. По-късно се налага сградата да бъде разширена и осъвременена. През май 1956 г. е утвърден план и започва строителство на 5 нови класни стаи, 3 кабинета, физкултурен салон и парна инсталация. Сградата добива завършен вид през 1957 г. През 1960/61 г. започва строителството на втора сграда с работилници, която е завършена през 1963 г.

През учебната 1962/63 година училището става осмокласно и излиза първия випуск осмокласници.

За 50-годишния си юбилей и за забележителните заслуги в сферата на образованието училището е наградено с орден "Кирил и Методий" II степен. През 1984 година е поставена първата копка на новата училищна сграда от ученици от VIII "в" клас с класен ръководител Петя Върбанова и тогавашния директор Катя Дачева. Строителството е завършено през 1988 година, като през месец март започват учебните занятия в новата сграда на училището. Сградата е официално открита на 15.09.1988 г. Състои се от няколко корпуса, с просторен физкултурен салон, актова зала и голям двор. И днес учениците на 42 ОУ „Хаджи Димитър" с гордост носят името на своя патрон. Характерно е взаимодействието между учители, ученици и родители. Преподавателите са с много висока квалификация, която непрекъснато продължават да повишават. Като резултат на съвместната ни работа в края на всяка учебна година 90% от нашите седмокласници, кандидатстващи в средните училища, се приемат според тяхното първо желание.