1840 - 1868

Портфолио на 42 ОУ „Хаджи Димитър“

  42 ОУ „Хаджи Димитър“
е училище с традиции и училище с бъдеще,
в което деца, учители и родители са обединени от обща цел –
създаване на сигурна и ползотворна среда за обучение и възпитание.


Директор: - Фиданка Костадинова Лазарова - портфолио
Заместник - директор УД: - П. Петрова  
Заместник - директор АСД: - В. Тодоров Иванов  
   
Учители начален етап
     
1 "A" Цветомир Иванов  
1 "Б" Маргарита Рашева  
1 "В" Даниела Варадинова  
1 "Г" Веска Вълкова  
1 "Д" Виктория Шошерова  
     
2"A" Силвия Цакова  
2"Б" Антония Стойчовска  
2"В" Елза Савова  
2"Г" Мариана Комисарова  
2"Д" Теодора Свиленова  
     
3"A" Детелина Германова  
3"Б" Ирина Стефанова  
3"В" Кръстана Германова
3"Г" Иванка Георгиева
3"Д" Людмила Гълъбова  
     
4"A" Галя Найденова  
4"Б" Пепа Панчева  
4"В" Румяна Григорова
4"Г" Десислава Галева
4"Д" Цветанка Ангелова  
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Зорница Георгиева
 
1 "A" Цв. Ангелова  
1 "Б" Е. Христова  
1 "В" Хр. Брежкова
1 "Г" Петя Симеонова  
1 "Д" Р. Стефанова  
 
2"A" София Георгиева  
2"Б" Пламен Петров  
2"В" Светла Цакова
2"Г" Нина Крилова
2"Д" Лилия Дукова  
 
3"A" Анастасия Зону  
3"Б" Албена Василева  
3"В" Анелия Петрова
3"Г" Милена Китина
3"Д" А. Халити  
 
4"A" Калинка Стаменова  
4"Б" Тодорка Христова  
4"В" Ралица Василева
4"Г" Ж. Босашка  
Учители прогимназиален план
 

 
Български език Д. Тодорова  
и литература М. Методиева  
  Ф. Савчева  
     
Английски език Е. Кръстева  
  Г. Цекова  
  Л. Караманолева - портфолио
  П. Димитрова  
     
РНИКТ Десислава Митева  
     
Математика А. Пенева-Йорданова
  И. Муташка - портфолио
  Й. Данова  
  Н. Лозанова  
     
Компютърно моделиране и информационни технологии А. Пенева-Йорданова  
И. Муташка  
Й. Данова  
  Н. Лозанова  
  Д. Митева  
  П. Петрова  
  Ф. Лазарова - портфолио
     
История и    
цивилизация Н. Геритлиева
     
География и    
икономика Ния Терзийска  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Л. Иванова  
     
Биология и ЗО Т. Борисова  
     
Изобразително В. Станчева  
изкуство М. Атанасова  
     
Музика В. Тодорова  
     
Физическа култура А. Петрова  
и спорт Г. Тодорова  
  А. Йовчев  
     
Хореограф Б. Николова  
Корепетитор Ж. Пейчев  
     
Технологии и предприемачество П. Модева - портфолио
 
     
ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА  
Педагогически съветник Ж. Бакларова  
   
Психолог Георгиева  
Ресурсни учители Цв. Максимова  
  Ев. Киселичка  

Учители с ПКС:

 
І ПКС Г. Найденова
  Л. Караманолева
  П. Панчева
  И. Георгиева
  Д. Варадинова
  К. Стаменова
   
ІІ ПКС А. Петрова
  Р. Григорова
  Цв. Иванов
  Н. Савова
  Е. Савова
  Кр. Германова
   
ІІI ПКС В. Вълкова
  В. Шошерова
  Д. Германова
  Ж. Босашка
   
ІV ПКС Л. Иванова
  М. Атанасова
  Н. Геритлиева
  Св. Цакова
  В. Нинова
  В. Станчева
  Ив. Георгиева
  Г. Тодорова
  Д. Галева
  Е. Кръстева
  И. Муташка
  Й. Данова
  М. Рашева
  Т. Свиленова
  Т. Христова
  Ф. Лазарова
   
V ПКС Л. Гълъбова
  М. Комисарова
  П. Димитрова
  Р. Василева
  Св. Цакова
  Т. Борисова
  Ф. Савчева
  И. Стефанова
  Ж. Бакларова
  Ж. Пенчева
  Б. Николова
  Пл. Петров
  П. Модева
  Н. Лозанова

Класни ръководители:

 
V"A" М. Атанасова
V"Б" С. Тодорова
V"В" А. Пенева
V"Г" Н. Лозанова
   
VI"A" В. Станчева
VI"Б" П. Модева
VI"В" Ф. Йорданова
VI"Г" В. Тодорова
VI"Д" Й. Данова
   
VII"A" Л. Караманолева
VII"Б" И. Муташка
VII"В" Б. Георгиева
VII"Г" Л. Иванова
VII"Д" А. Петрова

 

Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Б. Бочукова
СТРЗ - И. Савова
Техн. секретар - К. Димитрова
Домакин - И. Николчева
Счетоводител - В. Илиева