1840 - 1868

Портфолио на 42 ОУ „Хаджи Димитър“

  42 ОУ „Хаджи Димитър“
е училище с традиции и училище с бъдеще,
в което деца, учители и родители са обединени от обща цел –
създаване на сигурна и ползотворна среда за обучение и възпитание.

Директор: - Ф. Костадинова Лазарова - портфолио
Заместник - директор УД: - Танка Латовска  
Заместник - директор АСД: - В. Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Ж. Мануел Бакларова  
Учители начален етап
     
1 "A" Д. Германова  
1 "Б" И. Стефанова  
1 "В" Кр. Германова
1 "Г" Ив. Георгиева  
1 "Д" Л. Гълъбова  
     
2"A" Г. Найденова  
2"Б" П. Панчева  
2"В" Р. Григорова
2"Г" Д. Галева
2"Д" Цв. Ангелова  
     
3"A" Цв. Иванов  
3"Б" М. Рашева  
3"В" Д. Варадинова
3"Г" В. Иванова
3"Д" В. Шошерова  
     
4"A" А. Стойчовска  
4"Б" В. Станойкова  
4"В" Е. Савова
4"Г" М. Комисарова
4"Д" Т. Свиленова  
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Зорница Георгиева
 
1 "A" А. Халити  
1 "Б" А. Василева  
1 "В" А. Петрова
1 "Г" М. Китина  
1 "Д" Л. Гълъбова  
 
2"A" К. Стаменова  
2"Б" Т. Христова  
2"В" Р. Василева
2"Г" В. Нинова
2"Д" Ж. Босашка  
 
3"A" И. Бакърджиева  
3"Б" Е. Христова  
3"В" Хр. Брешкова
3"Г" С. Костуркова
3"Д" Р. Григорова  
 
4"A" П.Петров  
4"Б" Ю. Марковска  
4"В" Ю. Марковска
4"Г" Силвия Цакова
4"Д" Светла Цакова  
Учители прогимназиален план
 

 
Български език И. Дерменджиева  
и литература М. Методиева  
  С. Георгиева  
  Ф. Савчева  
     
Английски език Е. Кръстева  
  Е. Дойчева  
  Л. Караманолева - портфолио
  П. Димитрова  
     
Ръководител П. Петрова  
компютърен кабинет    
     
Математика А. Пенева-Йорданова
  И. Муташка - портфолио
  Й. Данова  
  Н. Лозанова  
     
Информационни А. Пенева-Йорданова  
технологии И. Муташка  
  Й. Данова  
  Н. Лозанова  
  П. Петрова  
  Т. Латовска  
  Ф. Лазарова - портфолио
     
История и    
цивилизация Н. Геритлиева
     
География и    
икономика Д. Мечкаров  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Л. Иванова  
     
Биология и ЗО Т. Борисова  
     
Изобразително В. Станчева  
изкуство М. Атанасова  
     
Музика В. Тодорова  
     
Физическа култура А. Петрова  
и спорт Г. Тодорова  
  А. Йовчев  
     
Хореограф Б. Николова  
Корепетитор Ж. Пейчев  
     
Дом. техника    
и икономика П. Модева - портфолио

Учители с ПКС:

 
І ПКС Г. Найденова
  Л. Караманолева
  П. Панчева
   
ІІ ПКС А. Петрова
  Д. Варадинова
  К. Стаменова
  Р. Григорова
  Р. Стефанова
  Цв. Иванов
   
ІІI ПКС Д. Германова
  Е. Савова
  Кр. Германова
   
ІV ПКС В. Вълкова
  В. Станойкова
  В. Шошерова
  Ж. Босашка
  Ив. Георгиева
  Л. Иванова
  М. Атанасова
  Н. Геритлиева
  П. Върбанова
  Р. Лещанска
  Т. Христова
  Ц. Генадиева
   
V ПКС В. Нинова
  В. Станчева
  Г. Тодорова
  Д. Галева
  Д. Цветкова
  Е. Кръстева
  И. Муташка
  И. Пешева
  Й. Данова
  Л. Гълъбова
  Л. Иванова
  М. Комисарова
  М. Рашева
  Н. Николчева
  П. Велева
  П. Димитрова
  П. Кръстева
  Р. Василева
  Р. Чакърова
  Св. Цакова
  Сл. Иванова
  Т. Борисова
  Т. Свиленова
  Т. Христова
  Ф. Лазарова
  Ф. Савчева
  Ю. Марковска

Класни ръководители:

 
V"A" М. Атанасова
V"Б" С. Тодорова
V"В" А. Пенева
V"Г" Н. Лозанова
   
VI"A" В. Станчева
VI"Б" П. Модева
VI"В" Ф. Йорданова
VI"Г" В. Тодорова
VI"Д" Й. Данова
   
VII"A" Л. Караманолева
VII"Б" И. Муташка
VII"В" Б. Георгиева
VII"Г" Л. Иванова
VII"Д" А. Петрова

 

Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Б. Бочукова
АТС - И. Петрова
Домакин - И. Николчева
Счетоводител - В. Илиева