1840 - 1868

Подготвителна група

За учебната 2021/22г. ще приемем деца за 1 Полудневна подготвителна сборна група 5-6годишни.
Приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.
Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Първи клас

 

 
Ден на отворените врати - >>>
  • Разпределение учениците от 1-ви клас по паралелки за учебната 2022/2023 година - предстои.
  • Първа родителска среща.
  • Прием за първи клас за учебната 2022/2023 година.
  • Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в I клас.
  • График за прием в I клас
  • Заповед на директора на 42 ОУ  „Хаджи Димитър” за прием а ученици в I клас през учебната 2022/23 година.
  • Карта
Пети клас - ИУЧ (избирателни учебни часове)
  • Български език и литература - 1.5 часа седмично и Хореография - 1 час седмично;
  • Математика - 1,5 часа седмично и Хореография - 1 час седмично;
  • Математика - 1 час седмично и Английски език - 1.5 часа седмично /3 паралелки/.
Национално външно оценяване - IV, VII клас
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас 

Български език и литература – 26 май 2022, начало 10:00

Математика – 27 май 2022, начало 10:00

VІІ клас 

Български език  и литература – 14 юни 2022, начало 10:00 часа

Математика – 16 юни 2022, начало 10:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022, начало 10:00

Заповеди
-
Дати за провеждане и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването
-Дати за провеждане на изпитите по Изобразително изкуство, Музика и Физическо възпитание и спорт

Накъде след VII клас