1840 - 1868

Подготвителна група

За учебната 2024/25г. ще приемем деца за 1 Полудневна подготвителна сборна група 5-6 годишни.
Приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.
Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Първи клас

 

 
Ден на отворените врати - >>>
  • Разпределение учениците от 1-ви клас по паралелки за учебната 2024/2025 година - предстои.
  • Първа родителска среща.
  • Уважаеми родители на бъдещи първокласници.
  • Наредба за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година.
Пети клас - ИУЧ (избирателни учебни часове)
  • Математика - 1.5 часа седмично и Изобразително изкуство- 1 час седмично;
  • Български език и литература- 1,5 часа седмично и Хореография - 1 час седмично;
  • Български език и литература- 1,5 часа седмично и Английски език - 1 час седмично;
  • Математика - 1.5 часа седмично и Английски език - 1 час седмично.
Национално външно оценяване - IV, VII клас
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас 

Български език и литература – 27 май 2024, начало 10:00

Математика – 28 май 2024, начало 10:00

VІІ клас 

Български език  и литература – 19 юни 2024, начало 09:00 часа

Математика – 21 юни 2024, начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024, начало 09:00

Заповеди
-
Дати за провеждане и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването
-Дати за провеждане на изпитите по Изобразително изкуство, Музика и Физическо възпитание и спорт

Накъде след VII клас