1840 - 1868

Подготвителна група

За учебната 2020/21г. ще приемем деца за 1 Полудневна подготвителна сборна група 5-6годишни.
Приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.
Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Първи клас


Прием на ученици в I-ви клас за учебната 2020/21г. - виж тук >>>
Важно!
 • Система за прием в I клас
 • Заповед на директора на 42 ОУ  „Хаджи Димитър” за прием а ученици в I клас през учебната 2020/21 година.
 • Карта
 • Гранични прилежащи райони на училищата за прием в I клас за учебната 2020/21г.
 • Заявление
 • Списък на учениците при I-во класиране за първи клас за 2019/2020 учебна година
 • Свободни места за прием в първи клас след I-во класиране.
Пети клас - ИУЧ (избирателни учебни часове)
 • БЕЛ - 1.5 часа и ИИ - 1 час;
 • БЕЛ - 1.5 часа и Хореография - 1 час;
 • Математика - 1,5 часа и Хореография - 1 час;
 • БЕЛ - 1.5 часа и Английски език - 1 час;
 • Математика - 1.5 часа и Английски език - 1 час.
Накъде след VII клас