1840 - 1868

Подготвителна група

За учебната 2021/22г. ще приемем деца за 1 Полудневна подготвителна сборна група 5-6годишни.
Приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.
Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

Първи клас


  • Система за прием в I клас
  • График за прием в I клас
  • Заповед на директора на 42 ОУ  „Хаджи Димитър” за прием а ученици в I клас през учебната 2021/22 година.
  • Карта
Пети клас - ИУЧ (избирателни учебни часове)
  • Български език и литература - 1.5 часа и ИИ - 1 час;
  • Български език и литература - 1.5 часа и Хореография - 1 час;
  • Математика - 1,5 часа и Хореография - 1 час;
  • Математика - 1.5 часа и Английски език - 1 час.
Накъде след VII клас