1840 - 1868

РАБОТА С ДЕЦА - ЗАКОНИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
КОМИСИИ
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ
БЮДЖЕТ
ПРОЕКТИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
ИНТЕРАКТИВНИ УРОЦИ
ЗА ВАС РОДИТЕЛИ
АРХИВ
Директор: - Ф. Костадинова Лазарова - портфолио
Заместник - директор УД: - С. Христова Добрева  
Заместник - директор АСД: - В. Тодоров Иванов  
Педагогически съветник: - Ж. Мануел Бакларова  
Учители начален етап
     
1 "A" Цв. Иванов  
1 "Б" М.Рашева  
1 "В" А. Зону
1 "Г" В. Вълкова  
1 "Д" В. Шошерова  
     
2"A" А. Стойчовска  
2"Б" В. Станойкова  
2"В" Е. Савова
2"Г" М. Комисарова
2"Д" Т. Свиленова  
     
3"A" Д. Германова  
3"Б" Ив. Бакърджиева  
3"В" Кр. Германова - портфолио
3"Г" Ив. Георгиева
     
4"A" Г. Найденова  
4"Б" П. Панчева  
4"В" Цв. Ангелова
4"Г" Р. Стефанова
4"Д" Д. Галева  
4"Е" В. Нинова  
   
Учители в ПИГ:  
 
ПГ 5-6 годишни - Галя Алексиева
 
1 "A" И. Пешева  
1 "Б" П. Кръстева  
1 "В" Д. Варадинова
1 "Г" В. Вълкова  
1 "Д" Р. Григорова  
 
2"A" П. Петров  
2"Б" Л. Гълъбова  
2"В" П. Тодоров
2"Г" И. Стефанова
2"Д" С. Цакова  
 
3"A" А. Халити  
3"Б" Ю. Марковска  
3"В" А. Петрова
3"Г" Р. Лещанска
 
4"A" К. Стаменова  
4"Б" Т. Христова  
4"В" Ж. Босашка
4"Г" Р. Василева
4"Д" Цв. Генадиева  
Учители прогимназиален план
 

 
Български език П. Михалева  
и литература С. Иванова  
  Ф. Савчева  
     
Английски език Е. Кръстева  
  Е. Дойчева  
  Л. Караманолева - портфолио
  П. Димитрова  
     
Математика А. Пенева
  И. Муташка - портфолио
  Й. Данова  
  Н. Николчева  
     
Информационни А. Пенева  
технологии И. Муташка  
  Й. Данова  
  Н. Николчева  
  Ф. Лазарова - портфолио
     
История и    
цивилизация Н. Геритлиева
     
География и    
икономика Д. Мечкаров  
     
Физика и астрономия,    
Химия и ООС Л. Иванова  
     
Биология и ЗО Т. Борисова  
     
Изобразително В. Станчева  
изкуство М. Атанасова  
     
Музика В. Тодорова  
     
Физическа култура А. Петрова  
и спорт Г. Тодорова  
     
     
Хореограф Б. Николова  
Корепетитор Ж. Пейчев  
     
Дом. техника    
и икономика П. Модева - портфолио

Учители с ПКС:

 
І ПКС Г. Найденова
  Л. Караманолева
  П. Панчева
   
ІІ ПКС А. Петрова
  Д. Варадинова
  К. Стаменова
  Р. Григорова
  Р. Стефанова
  С. Стоянова
  Цв. Иванов
   
ІІI ПКС Д. Германова
  Е. Савова
  Кр. Германова
   
ІV ПКС В. Вълкова
  В. Станойкова
  В. Шошерова
  Ж. Босашка
  Ив. Георгиева
  Л. Иванова
  М. Атанасова
  Н. Геритлиева
  П. Върбанова
  Р. Лещанска
  Т. Христова
  Ц. Генадиева
   
V ПКС В. Нинова
  В. Станчева
  Г. Тодорова
  Д. Галева
  Д. Цветкова
  Е. Кръстева
  И. Муташка
  И. Пешева
  Й. Данова
  Л. Гълъбова
  Л. Иванова
  М. Комисарова
  М. Рашева
  Н. Николчева
  П. Велева
  П. Димитрова
  П. Кръстева
  Р. Василева
  Р. Чакърова
  Св. Цакова
  Сл. Иванова
  Т. Борисова
  Т. Свиленова
  Т. Христова
  Ф. Лазарова
  Ф. Савчева
  Ю. Марковска
Базови учители :
 
1. Г. Алексиева
2. Цв. Иванов
3. Ф. Лазарова
 
 
Непедагогически персонал:
 
Библиотекар - Б. Бочукова
АТС - И. Петрова
Домакин - И. Николчева
Счетоводител - В. Илиева